TYÖTAPA

Jokainen toimeksianto käsitellään yksilöllisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Teen yhdessä asiakkaan kanssa tilannekartoituksen ja sovimme etenemisestä. Pidän asiakkaani aina ajan tasalla toimeksiannon etenemisestä ja teen muutosehdotuksia toimintasuunnitelmaan aina tarvittaessa.

Suomen Asianajajaliiton vahvistamien palkkiosääntöjen mukaan laskutus perustuu toimeksiannon vaatimaan ajankäyttöön, tehtävän vaikeuteen, vastuullisuuteen ja kiireellisyyteen. Lähtökohtaisesti jokainen toimeksianto hinnoitellaan siihen käytetyn ajan mukaisesti.


[ Tiedotteet ]