Asianajotoiminta

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt jäsenet. Asianajajaliitto valvoo, että sen jäsenistö tarjoaa laadukkaita oikeudellisia palveluja. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelee laki asianajajista.

Suomen Asianajajaliittoon kuuluva asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Suomen Asianajajaliiton jäseneksi voidaan hyväksyä tietyt jäsenedellytykset täyttäviä kokeneita lakimiehiä. Lisäksi jäseneksi hakevan on suoritettava asianajajatutkinto. Vain Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon merkityillä jäsenillä on oikeus käyttää lailla suojattua asianajajan ammattinimitystä.

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi