Toiminnan arvot

Nojaan toiminnassani neljään arvoon:

Aktiivisuus – uskon, että jokainen voi hyötyä osaavasta avustajasta. Pyrin aktiivisesti ja ennakoivasti osoittamaan ihmisille, kuinka heidän oikeutensa tulevat parhaiten turvatuiksi.

Inhimillisyys – toimintani on kasvollista, korkeaa ammattitaitoa täydentää inhimillinen ote ja palveluasenne. Minä hoidan ihmisten asioita, parhaalla mahdollisella tavalla.

Osaaminen – kiistaton ammattitaito on se asia, joka pitää asianajajan elinvoimaisena. Juridinenkaan maailma ei ole koskaan valmis, vaan osaamista on täydennettävä jatkuvasti.

Päättäväisyys –yhteistyössä asiakkaan kanssa määrittelemme tilanteen ja sovimme menettelystä, sen jälkeen vien asiat määrätietoisesti maaliin.