Työtapa

Toimintani tähtää asiakkaitten mahdollisimman hyvään palveluun sekä asiantuntevaan yksityis- ja yritysoikeudelliseen konsultointiin. Ennakoivilla sopimuksilla (kuten testamentit) pystytään tehokkaasti estämään riitojen synty ja varmistamaan asioiden oikeudenmukainen ja sujuva eteneminen. Mikäli konfliktitilanne on väistämätön, pyrin aina saavuttamaan oikeudenmukaisen ja asiakkaitani tyydyttävän ratkaisun.

Jokainen toimeksianto käsitellään yksilöllisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Teen yhdessä asiakkaan kanssa tilannekartoituksen ja sovimme etenemisestä. Pidän asiakkaani aina ajan tasalla toimeksiannon etenemisestä ja teen muutosehdotuksia toimintasuunnitelmaan aina tarvittaessa.

Suomen Asianajajaliiton vahvistamien palkkiosääntöjen mukaan laskutus perustuu toimeksiannon vaatimaan ajankäyttöön, tehtävän vaikeuteen, vastuullisuuteen ja kiireellisyyteen. Lähtökohtaisesti jokainen toimeksianto hinnoitellaan siihen käytetyn ajan mukaisesti.